Digitalisering

Op onze school zijn de nodige voorzieningen getroffen om digitaal te kunnen werken met de kinderen. In de kleuterklassen zijn er touchscreens, in de lagere school smartborden en touch-tv’s. We beschikken over voldoende Ipads en laptops. Daarmee streven we volgende doelen na:

  • We gebruiken educatieve (adaptieve) software om de leerprocessen van de kinderen op didactisch verantwoorde wijze te ondersteunen. Deze software geeft ons de mogelijkheid om goed te kunnen differentiëren en media geïntegreerd te gebruiken tijdens de lessen.
  • We leren de kinderen omgaan met digitale (leer)middelen. We richten ons daarvoor op de doelen die in het leerplan voorkomen. Leerlingen maken op hun niveau kennis met het bedienen van een computer/tablet, het programmeren, tekstverwerking, powerpoint, online werken via Teams,… Ook mediawijsheid staat in onze leerplannen vermeld.
  • Vanaf januari in het vierde leerjaar bieden we kinderen typlessen aan via de software van het programma Typtien. We doen dit tijdens de schriftlessen. We vinden het belangrijk dat kinderen vloeiend en leesbaar schrijven. Daarnaast is in onze huidige maatschappij typvaardigheid minstens even belangrijk.

We beschikken over een opgeleide mediacoach die op schoolniveau de digitalisering mee ondersteunt.

_DSC0181