Extra muros

Onze school is geen eiland. We willen de kinderen zoveel als mogelijk laten kennis maken met wat zich dichtbij en verder in de wereld afspeelt. Dat doen we door activiteiten te voorzien op school en ook door buiten de schoolmuren te trekken. Zo bieden we graag levensecht onderwijs aan via directe waarneming. Kinderen krijgen ook inzicht in het maatschappelijk gebeuren en we proberen hen op te voeden als sociaal geëngageerde mensen met burgerzin.

Hieronder vind je alvast een greep uit ons aanbod:

Techniek en lego

De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar nemen elk jaar deel aan de techniekolympiade en de legoklas.

Tuin van Kina

Onze kleuters van de 2de en 3de kleuterklas zijn fan van de Tuin van Kina. Ze bezoeken er de tentoonstellingen over paddenstoelen, dino’s, bijen en volgen er een workshop ‘stekjes planten’.

Beroepenhuis

Onze zesdeklassers brengen in het kader van hun school- en studiekeuze een bezoek aan het Beroepenhuis en een aantal secundaire scholen.

Groene vingers

Onze kinderen van het 4de en 5de leerjaar laten af en toe graag hun groene vingers zien. Zij helpen mee bij het moestuinieren. Ook kleuters worden aangesproken om deel te nemen.

Kinderwereldatelier Studio Globo

De derdeklassers nemen deel aan het inleefatelier ‘Superwereldmol’. De leerlingen van het zesde leerjaar nemen deel aan het inleefatelier Guatemala. Op school worden deze projecten voorbereid om in de ateliers van Studio Globo deel te nemen aan een groot inleefspel.

Bosuitstap

Om de twee jaar trekken we met de hele school naar het bos. Onder de deskundige leiding van een aantal gidsen maken we kennis met de biodiversiteit, bosbeheer, bomen, planten, dieren van het bos. We volgen ook de schaapherderin met haar kudde. Uiteraard maken we dan ook tijd om te ravotten in een speelbos.

Voorstellingen

Verder wonen we soms voorstellingen bij in Capitole, bezoeken we musea, al dan niet met een atelier (SMAK. MSK, STAM, …). Elk jaar zijn we ook te gast op Filmfest Gent. Ook tijdelijke tentoonstellingen ontsnappen niet aan onze aandacht.

_DSC9899

Meerdaagse uitstappen

De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar trekken (tweejaarlijks) voor drie dagen (twee nachten) naar de Vierhoekhoeve in Gijzenzele. Ze maken er kennis met het leven op de boerderij, ze leren er over de dieren en mogen die ook voederen en helpen verzorgen. Tijdens een aantal workshops leren ze brood bakken, boter karnen, choco maken, wol spinnen en weven en zoveel meer.

De derde- en vierdeklassers gaan tweejaarlijks voor vier dagen naar Balen. Ze bezoeken er het Eco-centrum en genieten er van de bossen en de heide.

Onze stoere zesdeklassers trekken samen met de zesdeklassers van Sint-Paulus Smidse voor vijf dagen naar Durbuy. Zij gaan er de avontuurlijke toer op. Ze leren er contact leggen met leeftijdsgenoten en hun eigen grenzen verleggen.

WZC Sint-Coleta

We benutten graag de kansen die we krijgen om samen te werken met organisaties in de buurt van de school. De kinderen van het vierde leerjaar en de bijenklas gaan naar WZC Sint-Coleta om er samen met dementerende bejaarden van het geheugenkoor ‘Noebliepa’  liedjes te zingen van vroeger. Uiteraard wordt er aan de leerlingen uitgelegd wat dementie is. Het is fijn om te zien hoe makkelijk sommige kinderen contact leggen met de bejaarden en hoe die laatsten opfleuren in het bijzijn van het jong geweld.

’t Veer

Ook met ’t Veer, het dagcentrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking, hebben wij een heel fijne samenwerking. In het vijfde leerjaar wordt een heus project uitgewerkt. Kinderen leren wat een verstandelijke beperking is. Zij gaan naar het centrum om daar gezamenlijke activiteiten te doen (koken, kaarsen maken, knutselen, djembe spelen, … ). In het verleden ging onze vijfde klas samen met deelnemers van ’t Veer en hun ouders op schoolreis.

Onze school heeft bovendien een samenwerkingscontract met ’t Veer en Styrka (school voor buitengewoon secundair onderwijs). De deelnemers van het dagcentrum staan samen met hun begeleiders in voor het onderhoud van onze speelplaats, het dekken van de tafels, het bedelen van de melk. Van hen krijgen we af en toe ook wat hulp bij de afwas. Het is mooi om te zien hoe onze kinderen omgaan met onze begeleid werkers. Zij onderhouden aangename contacten en zien in dat ook deze mensen talenten hebben en een meerwaarde zijn voor de samenleving.

Christelijke school

Op onze school is iedereen welkom, wie je ook bent en wat je achtergrond ook is. We vinden het boeiend dat er op onze school een grote diversiteit is. Samenleven in dialoog met elkaar vinden we heel belangrijk. Respect voor ieders eigenheid dragen we dan ook hoog in het vaandel. Je kind neemt deel aan de Rooms-katholieke lessen (of korte momentjes in de kleuterschool). Vanuit godsdienstige verhalen proberen we kinderen te prikkelen op vlak van het spirituele en levensbeschouwing. We vertrekken vaak vanuit de christelijke levensbeschouwing en gaan op zoek naar de onderliggende boodschap. We bekijken daarbij ook hoe anders- en niet-gelovigen met die boodschap omgaan. We stellen graag de mens centraal. We verwachten van ouders dat zij zich loyaal en ruimdenkend opstellen.

Eerste communie en Vormsel worden vanuit de parochie georganiseerd.