Schoolparlement

Jonge kinderen hebben op hun eigen manier een mening over hun omgeving. Omdat we als school een klimaat willen bieden waar er naar iedereen geluisterd wordt, is er het schoolparlement ontstaan. Op deze manier leren ze problemen benoemen en oplossingen te zoeken, ze leren kritisch te kijken en leren hiermee dat ze medeverantwoordelijk zijn voor hun omgeving.

Realisaties van het schoolparlement: pyjamadag, muziek op de speelplaats op vrijdagmiddag, speelplaatsafspraken, …

_DSC0349

Communicatie met ouders

Op onze school zijn we fan van de ‘nieuwe autoriteit’. Dat betekent dat kinderen weten en voelen dat ze onder het zorg- en waakzame oog staan van een netwerk. Dat netwerk bestaat uit leerkrachten, ouders, toezichters, onderhoudspersoneel, directie, … Als er iets is, spreken we daar graag over met de kinderen zelf en hun ouders en we hopen dat zij dat ook doen naar ons toe.

De leerkrachten zijn makkelijk aanspreekbaar.  Een korte boodschap kan altijd. Als een langer gesprek nodig is, werken we liever op afspraak. Zo kunnen we voldoende tijd vrij maken voor een gesprek en kunnen de leerkrachten er tijdens de lesuren helemaal zijn voor de kinderen. Een afspraak vragen kan mondeling,  via het heen-en-weer-mapje van de kleuters, via de schoolagenda van de leerlingen, via e-mail of telefonisch.

Voor en na de lestijden probeert de directeur zoveel mogelijk aanwezig te zijn aan de schoolpoort/op de speelplaats. Je kan met je grote en kleine zorgen steeds bij haar terecht. De directeur is altijd via e-mail te bereiken (niet voor dringende zaken) en meestal ook telefonisch.

De algemene communicatie van de school verloopt via e-mail vanuit de directie of het secretariaat. Invulbriefjes geven we soms mee op papier omdat we ouders niet willen belasten met printwerk.  We proberen alvast om de papierberg zoveel mogelijk te beperken.

Nieuwsbrieven van de klas krijgen ouders via e-mail van de leerkracht zelf.  Voor dringende boodschappen gebruiken ouders het best geen e-mail. Leerkrachten lezen deze enkel op lesvrije momenten. Ouders kunnen altijd naar school bellen als ze een dringende boodschap hebben.