Zorg in de kleuterschool

De zorg in de kleuterschool vertrekt vanuit de bevindingen van de klasleerkracht. Welbevinden en betrokkenheid staan hierbij centraal. Een kleuter die zich goed voelt in de klas en die geboeid wordt door het rijke aanbod van beleven, spelen en leren, is in ontwikkeling.

Als ouder heb je misschien al opgemerkt dat kleuters soms heel snel evolueren binnen één aspect van de ontwikkeling terwijl de rest lijkt stil te staan. Dat is typisch aan de ontwikkeling van jonge kinderen. Daarom wordt er in de klas een gevarieerd aanbod gecreëerd dat kansen op de verschillende ontwikkelingsdomeinen biedt. Wij vinden het bovendien belangrijk om een goed zicht te hebben op de ontwikkeling van elke kleuter. Zo kunnen we gepast reageren wanneer een kind zich niet goed lijkt te voelen, niet geboeid kan worden door het klasaanbod of gedurende een lange tijd niet of weinig lijkt vooruit te komen.

Voor kleuters die het nodig hebben, voorziet de kleuterjuf een aantal extra oefenkansen. Dit kan gebeuren door ander speelgoed aan te bieden, door bepaalde spelvormen voor te bereiden, door opdrachtjes te herhalen, …

_DSC0380
_DSC0074

Daarbij kan de klasleerkracht rekenen op ondersteuning van de zorgleerkracht. Deze gaat in het zorgklasje met een klein groepje aan de slag. De kleuters kunnen zich samen op een speelse manier verdiepen in bepaalde vaardigheden. Er worden activiteiten georganiseerd om de denk-, reken- en schrijfvaardigheden als voorbereiding op de stap naar de lagere school te stimuleren. Ook sociale vaardigheden worden hierbij geoefend.

We schenken ook heel wat aandacht aan de taalontwikkeling van onze kleuters.

We bieden extra zorg voor alle kleuters die het moeilijk hebben met de Nederlandse taal, al dan niet als moedertaal. Dit gebeurt door heel sterk aan te sluiten bij de themawerking van de klas. De woordenschat van  een klasthema wordt in de taalklas op een speelse manier verder verworven. De zorgleerkracht kan een klasactiviteit herhalen of aan pré-teaching doen. D.w.z. dat de zorgleerkracht met het taalgroepje een activiteit op voorhand doet. Zo krijgen deze kleuters een beetje ‘voorsprong’ en stijgt hun zelfbeeld. We merken dat hun deelname aan het klasgebeuren na pre-teaching veel groter is.

Sommige kleuters kunnen extra uitdagingen aan. We vinden het belangrijk dat we ook aandacht hebben voor hen. Zij kunnen rekenen op een extra aanbod van zowel de klas-als de zorgleerkracht. Er wordt individueel gezocht: “Wat heeft die kleuter nodig om zich optimaal te ontwikkelen en zich blijvend geboeid en betrokken te voelen?”