Afwezigheid

We vinden de aanwezigheid van je kind op school heel belangrijk. We verwachten dat je kind regelmatig en op tijd naar school komt zowel in de kleuterschool als in de lagere school. De aanwezigheid van je kind op school draagt bij tot een succesvolle schoolloopbaan. De regelgeving m.b.t. afwezigheid vind je in het schoolreglement (punt 4.1 leerplicht en afwezigheden).

We vragen om telefonisch te verwittigen als je kind niet naar school kan komen.  Kinderen worden niet vroegtijdig afgehaald, tenzij er een afspraak is met de directie. In heel uitzonderlijke omstandigheden kan de directeur afwezigheden toestaan omwille van persoonlijke redenen.

Indien jouw kind medicatie moet toegediend krijgen op school, zal er een document ingevuld moeten worden met jullie toestemming.

Document toedienen medicatie